Nghiêm túc rút kinh nghiệm, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân
Toàn cảnh buổi tiếp công dân

Ông Lương Ngọc Đình phản ánh: Từ tháng 9/1973 đến tháng 4/1989, ông công tác trong Quân đội. Tháng 4/1989, ông chuyển đến công tác tại Trạm Ngoại thương thị xã Sông Công. Tháng 5/1993, Trạm Ngoại thương thị xã Sông Công giải thể. Ông Đình được cho nghỉ thôi việc kể từ ngày 15/9/1993, thời gian công tác là 20 năm 02 tháng.

Tại bảng kê danh sách cán bộ công nhân nghỉ thôi việc theo Quyết định do Trạm trưởng Trạm Ngoại thương thị xã Sông Công lập ngày 15/9/1993, ông Lương Ngọc Đình được hưởng số tiền trợ cấp là 2.585.000 đồng.

Ông Đình phản ánh, từ khi Trạm Ngoại thương thị xã Sông Công bị giải thể đến nay, ông chưa được nhận bất kỳ 1 loại trợ cấp nào và chưa được hưởng chế độ gì. Từ năm 2005 đến nay, ông Đình đã nhiều lần gửi đơn đề nghị được hưởng chế độ theo quy định nhưng chưa được giải quyết.

Tại buổi tiếp, trên cơ sở lắng nghe, nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của công dân, cũng như quá trình làm rõ sự việc của các cơ quan chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Trường hợp của ông Lương Ngọc Đình đã được giải quyết theo Quyết định 176 của Hội đồng Bộ trưởng; việc chậm giải quyết chế độ đối với ông Lương Ngọc Đình có phần trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và thẩm quyền giải quyết nội dung đề nghị của công dân thuộc UBND thành phố Sông Công. Vụ việc đã kéo dài nhiều năm, nội dung đề nghị của công dân là chính đáng, hợp pháp.

Đồng chí đề nghị UBND thành phố Sông Công nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát các văn bản quy định pháp luật chi trả chế độ cho ông Lương Ngọc Đình theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng công dân. Kết quả giải quyết báo cáo Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 25/11/2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao sự hợp tác của công dân Lương Ngọc Đình.