Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh kỳ họp.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, kỳ họp đã nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra của Chính phủ tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013 và Kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 ngày 21/6/2017.

Liên quan tới Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, thảo luận tại hội trường về nội dung này, nhiều đại biểu đánh giá thành tựu nổi bật nhất trong công tác lập pháp của Quốc hội khoá XV, tính đến thời điểm này là đã thông qua được đề án về chương trình xây dựng pháp luật toàn khoá. Điều này làm thay đổi căn bản diện mạo công tác lập pháp. Song, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương lập pháp, thì cần sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đưa chiến lược lập pháp trở thành quy định cho mỗi khoá Quốc hội.

Buổi chiều, các đại biểu nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo./.