Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV
Các đại biểu tham gia ngày làm việc thứ 3.

Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung thêm các nội dung quan trọng, những định hướng cơ bản đã được nêu trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong thời gian gần đây, đặc biệt là các Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, về phát triển các thành phố lớn tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tiềm năng của đất nước; bổ sung nội dung phát triển hệ thống các trung tâm, cơ sở kiểm định chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn tiệm cận với các nền kinh tế mà chúng ta muốn phát triển các sản phẩm của Việt Nam. Khẳng định văn hóa phải đặt ngang tầm với kinh tế nhưng hiện Việt Nam chưa có đủ đội ngũ các nhà văn hóa để phát triển văn hóa, vì vậy, trong Quy hoạch cũng cần có nội dung phát triển đội ngũ các nhà văn hóa trong giai đoạn mới; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm phát triển mạnh về công nghiệp văn hóa, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu, uy tín và tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.

Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 ngày 28/7/2022 và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30, đại biểu Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, các bộ, ban ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh; đề nghị cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội; làm cơ sở để trình Quốc hội cho ý kiến biểu quyết, thông qua tại phiên bế mạc của Kỳ họp này.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận tổ về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.