Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại thị trấn Đu
Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Thị trấn đã xây dựng được 1 mô hình camera an ninh, quần chúng nhân dân đã cung cấp 12 tin có giá trị giúp cơ quan Công an đấu tranh với các loại tội phạm; tổ chức 70 ca tuần tra đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp giải quyết 22 vụ việc về an ninh trật tự…

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần, nguồn lực, nhân lực cho xây dựng phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội, 14 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an./.