Ngày hội giới thiệu việc làm và định hướng khởi nghiệp năm 2023
Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng khởi nghiệp năm 2023.

Tại ngày hội, sinh viên được cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa, được giao lưu, trao đổi, nghe các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết trên con đường khởi nghiệp. Ngày hội có các gian hàng để tư vấn, giới thiệu việc làm và phỏng vấn những sinh viên có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện của nhà tuyển dụng.

Sự kiện không chỉ giúp các doanh nghiệp tìm kiếm, lựa chọn, tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm được công việc phù hợp sau khi ra trường./.