1. Các trường hợp F0

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2022 đến nay: 1.354 ca

- 1.353 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (556 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 717 trường hợp F1 thành F0, 33 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh, 47 trường họp đang điều tra).

- 01 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số F0 hiện đang điều trị: 1.218 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 246 Bệnh viện COVID số 2: 391; Bệnh viện COVID số 3: 581).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 466 trường hợp (TP Thái Nguyên: 72; Phổ Yên: 153; Sông Công: 14; Đồng Hỷ: 106; Võ Nhai: 02; Định Hóa: 48; Phú Lương: 04; Phú Bình: 27; Đại Từ: 40). Lũy tích từ 01/01/2022: 5.150 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 502 trường hợp (TP Thái Nguyên: 225; Sông Công: 26; Đồng Hỷ: 52; Võ Nhai: 142; Đại Từ: 39; Định Hóa: 02; Bệnh viện COVID số 1: 10; Bệnh viện COVID số 3: 06).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samung Electronics VN-TN: 38 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 4.984 trường hợp (Phổ Yên: 1.970; Phú Bình: 373; Đại Từ: 992; Đồng Hỷ: 4537; TP Thái Nguyên: 430; Định Hóa: 161; Võ Nhai: 285; Phú Lương: 320).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới Long ngày báo cáo: 247 trường hợp. Lũy tích F2 từ 01/01/2022: 5.116 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi: 4.564 trường hợp.

Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 9/1, Thái Nguyên có thêm 162 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2