1. Các trường hợp F0

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 01/01/2021 đến nay: 868 ca.

* Số F0 hiện đang cách ly: 737 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 268 trường hợp; Bệnh viện COVID số 2: 208 trường hợp; Bệnh viện COVID số 3; 261 trường hợp).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 111 trường hợp (TP Thái Nguyên: 48; Phổ Yên: 16; Sông Công: 20; Đồng Hỷ: 17; Võ Nhai: 03; Phú Bình: 03; Đại Từ: 01). Lũy tích: 9.590 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung 3.287 trường hợp (TP Thái Nguyên: 686; Phổ Yên: 150; Sông Công: 305; Đồng Hỷ: 749; Võ Nhai: 382; Định Hóa: 59; Phú Lương: 270; Phú Bình: 382; Đại Từ: 300; Bệnh viện COVID số 1: 03; Bệnh viện Quốc tế: 01).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 102 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.244 trường hợp (Phổ Yên: 1.018; Phú Bình: 907, Đại Từ: 134; Đồng Hỷ: 115; TP Thái Nguyên: 45; Võ Nhai: 25).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 205 trường hợp. Lũy tích F2: 47.546 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly: 6.873 trường hợp.

Ngày 8/12, Thái Nguyên ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 8/12, Thái Nguyên ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 8/12, Thái Nguyên ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 8/12, Thái Nguyên ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2