Lũy tích từ ngày 01/01/2021 đến ngày báo cáo ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên 872 trường hợp F0, trong đó: 566 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 497 ca); 13 ca ghi nhận trong hu cách ly người nhập cảnh; 293 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã đư c cách ly (trong đó 36 ca ghi nhận từ các tỉnh phía Nam trở về).

Số ca F0 ghi nhận từ ngày 11/10/2021 đến nay là 850 ca, trong đó: 561 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 497 ca); 05 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 284 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở v đã được cách ly quản lý (trong đó có 36 ca từ tỉnh phía nam trở về).

Công tác điều trị các ca bệnh Đến ngày báo cáo, các Bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh đã tiếp 808 bệnh nhân, trong đó: chuyển viện 29 bệnh nhân; khỏi bệnh ra viện 69 bệnh nhân; hiện còn 710 bệnh nhân đang điều trị .

Cụ thể như sau: - Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên): Đã tiếp nhận là 334 trường hợp. Trong đó: + Chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 24 bệnh nhân; + Khỏi ra viện 69 bệnh nhân; + Hiện đang điều trị tại Bệnh viện: 241 bệnh nhân.

* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 (Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên): Đã tiếp nhận là 213 bệnh nhân. Trong đó: +Chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 05 bệnh nhân; + Khỏi ra viện 0 bệnh nhân; + Hiện đang điều trị tại Bệnh viện 208 bệnh nhân. * Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 (Bệnh viện Gang Thép): Đã tiếp nhận là 261 bệnh nhân. Trong đó: + Chuyển viện 0 bệnh nhân; + Khỏi ra viện 0 bệnh nhân; + Hiện đang điều trị tại Bệnh viện 261 bệnh nhân.

* Truy vết các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 2.2.1. Các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng: * Số F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 108 trường hợp (TP Thái Nguyên: 48; Phổ Yên: 16; Sông Công: 20; Đồng Hỷ: 17;Võ Nhai:03; Phú Bình: 03; Đại T : 01).Lũy tích F1: 9.637 trường hợp

Ngày 8/12 ghi nhận 44 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 8/12 ghi nhận 44 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 8/12 ghi nhận 44 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 8/12 ghi nhận 44 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2

www.thainguyentv.vn