* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 01/01/2021 đến nay: 807 ca, trong đó:

- 798 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (53 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 704 trường hợp F1 thành F0, 41 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 09 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh: 01 ca ghi nhận ngày 05/5/2021; 02 ca ghi nhận ngày 17/11/2021 tại Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza; 01 ca ghi nhận ngày 02/10/2021, 02 ca ghi nhận ngày 09/10/2021 tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng (Quyết Thắng, TP Thái Nguyên); 01 ca ghi nhận ngày 23/10/2021, 02 ca ghi nhận ngày 29/10/2021 tại trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên.

* Số F0 hiện đang cách ly: 682 trường hợp (Bệnh viện COVID-19 số 1: 268 trường hợp; Bệnh viện COVID-19 số 2: 188 trường hợp; Bệnh viện COVID-19 số 3: 226trường hợp).

* Các trường hợp F1:

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 37 trường hợp (TP Thái Nguyên: 25; Võ Nhai: 07; Sông Công: 01; Đồng Hỷ: 03; Phổ Yên: 01). Lũy tích: 9.363 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung 3.645 trường hợp (TP Thái Nguyên: 767; Phổ Yên: 269; Sông Công: 298; Đồng Hỷ: 807; Võ Nhai: 377; Định Hóa: 143; Phú Lương: 274; Phú Bình: 388; Đại Từ: 322; Bệnh viện Quốc Tế: 01;)
- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronic VN-TN: 105 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.291 trường hợp (Phổ Yên: 1.098; Phú Bình: 977, Đại Từ: 45; Đồng Hỷ: 110; TP Thái Nguyên: 39; Võ Nhai: 22).

* Các trường hợp F2: Số F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 389 trường họp. Lũy tích F2: 47.270 trường hợp. Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly: 7.825 trường hợp.

Ngày 6/12, ghi nhận 62 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 6/12, ghi nhận 62 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 6/12, ghi nhận 62 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 6/12, ghi nhận 62 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 6/12, ghi nhận 62 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 6/12, ghi nhận 62 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2