1. Ca bệnh ghi nhận trong ngày báo cáo: 35 trường hợp.

2. Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 01/01/2021 đến nay: 745 ca, trong đó:

- 736 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (46 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 649 trường hợp F1 thành F0, 41 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 09 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh: 01 ca ghi nhận ngày 05/5/2021; 02 ca ghi nhận ngày 17/11/2021 tại Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza; 01 ca ghi nhận ngày 02/10/2021, 02 ca ghi nhận ngày 09/10/2021 tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng (Quyết Thắng, TP Thái Nguyên); 01 ca ghi nhận ngày 23/10/2021, 02 ca ghi nhận ngày 29/10/2021 tại trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên.

* Số F0 hiện đang cách ly: 594 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 278; Bệnh viện CO VID số 2: 188; Bệnh viện CO VID số 3: 128)

3. Truy vết các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19

* F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 84 trường hợp (TP Thái Nguyên: 59; Sông Công: 01; Đồng Hỷ: 08; Võ Nhai: 16). Lũy tích: 9.326 trường hợp. Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 3.899 trường hợp.

* F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 783 trường hợp. Lũy tích F2: 46.881 trường hợp. Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly: 11.119 trường hợp.

Thông tin các ca bệnh - Nguồn: CDC Thái Nguyên:

Ngày 5/12, Thái Nguyên ghi nhận 35 ca mắc COVID-19
Ngày 5/12, Thái Nguyên ghi nhận 35 ca mắc COVID-19
Ngày 5/12, Thái Nguyên ghi nhận 35 ca mắc COVID-19