* Lũy tích từ ngày 01/01/2021 đến ngày 5/12 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên 749 trường hợp F0, trong đó: 478 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 424 ca); 13 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 258 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly (trong đó 35 ca ghi nhận từ các tỉnh phía Nam trở về).

* Số ca F0 ghi nhận từ ngày 11/10/2021 đến 5/12 là 727 ca, trong đó: 473 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 424 ca); 05 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 249 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly quản lý (trong đó có 35 ca từ tỉnh phía nam trở về).

* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên): Tổng số F0 hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1: 258 bệnh nhân.

* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 (Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên): Tổng số F0 hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2: 187 bệnh nhân

* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 (Bệnh viện Gang Thép): Tổng số F0 hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3: 171 bệnh nhân

Truy vết các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19

Các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng: * Số F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 84 trường hợp (TP Thái Nguyên: 59; Sông Công: 01; Đồng Hỷ: 08; Võ Nhai: 16). Lũy tích F1: 9.376 trường hợp.

Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 3.899 trường hợp (TP Thái Nguyên: 831; Phổ Yên: 278; Sông Công: 310; Đồng Hỷ: 839; Võ Nhai: 366; Định Hóa: 172; Phú Lương: 289; Phú Bình: 391; Đại Từ: 391; Bệnh viện Quốc Tế: 17; Bệnh viện COVID số 3: 08: Bệnh viện COVID số 1: 06; Bệnh viện C: 01). Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electrolec VN-TN: 105 trường hợp.

Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.017 trường hợp (Phổ Yên: 930; Phú Bình: 978, Đại Từ: 42; Đồng Hỷ: 40; TP Thái Nguyên: 27).

Ngày 5/12 ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 5/12 ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 5/12 ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

www.thainguyentv.vn