1. Số ca F0
- Lũy tích từ ngày 01/01/2022 đến ngày báo cáo ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên 697 trường hợp F0, trong đó: 377 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 149 ca); 01 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 319 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch hủ về đã được cách ly (trong đó 02 ca ghi nhận từ các tỉnh phía Nam trở về).

- Lũy tích số ca F0 đã được ghi nhận tại tỉnh 2.511 trường hợp F0, trong đó: 1.349 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 893 ca); 34 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 1.128 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được quản lý.

2. Số ca F1

* Số F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 1.136 trường hợp (TP Thái Nguyên: 55; Phổ Yên:443; Sông Công: 01; Đồng Hỷ: 374; Định Hóa: 03; Phú Lương: 27;Phú Bình: 25; Đại Từ: 208). Lũy tích F1: 2.319 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 307 trường hợp (TP Thái Nguyên: 145; Sông Công: 10; Đồng Hỷ: 43; Võ Nhai: 69; Phú Lương: 02; Phú Bình: 01; Đại Từ: 12; Định Hóa: 08; Bệnh viện COVID số 1: 05; Bệnh viện COVID số 2: 05; Bệnh viện COVID số 3: 07).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 05 trường hợp.
- Số F1 hiện cách ly tại các địa phương: 3.371 trường hợp (Phổ Yên: 1.363; Phú Bình: 279; Đại Từ:492; Đồng Hỷ: 408; Tp Thái Nguyên: 378; Định Hóa: 55; Võ Nhai: 57; Phú Lương: 339).

3. Số ca F2 ghi nhận trong ngày báo cáo: 970 trường hợp. Lũy tích số F2 đến thời điểm báo cáo: 2.493 trường hợp. Hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 2.493 trường hợp.