* Lũy tích từ ngày 01/01/2021 đến ngày 4/12 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên 714 trường hợp F0, trong đó: 459 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 406 ca); 13 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 242 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly (trong đó 34 ca ghi nhận từ các tỉnh phía Nam trở về).

Số ca F0 ghi nhận từ ngày 11/10/2021 đến 4/12 là 692 ca, trong đó: 454 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 425 ca); 05 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 233 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, quản lý (trong đó có 34 ca từ tỉnh phía nam trở về).

* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên): Tổng số F0 hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1: 267 bệnh nhân.

* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 (Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên): Tổng số F0 hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2: 187 bệnh nhân

* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 (Bệnh viện Gang Thép): Tổng số F0 hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3: 139 bệnh nhân

2. Truy vết các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19

* Số F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 400 trường hợp (TP Thái Nguyên: 89; Phổ Yên: 04; Đồng Hỷ: 08; Võ Nhai: 200; Đại Từ:10; Phú Lương: 08; Phú Bình : 81). Lũy tích F1: 9.292 trường hợp.

Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 3.961 trường hợp (TP Thái Nguyên: 873; Phổ Yên: 304; Sông Công: 312; Đồng Hỷ: 831; Võ Nhai: 350; Định Hóa: 180; Phú Lương: 289; Phú Bình: 391; Đại Từ: 399; Bệnh viện Quốc Tế: 17; Bệnh viện COVID số 3: 08: Bệnh viện COVID số 1: 06; Bệnh viện C: 01).

Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 105 trường hợp. -Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.090 trường hợp (Phổ Yên: 1.008; Phú Bình: 1.000, Đại Từ: 42; Đồng Hỷ: 40)

* Số F2 ghi nhận trong ngày báo cáo 508 trường hợp. Lũy tích số F2 đến thời điểm báo cáo: 46.208 trường hợp. Hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 10.452 trường hợp.

Thông tin các ca bệnh - Nguồn: CDC Thái Nguyên

Ngày 4/12: Ghi nhận 82 ca mắc Covid-19, trong đó 65 ca là NLĐ Công ty New One Vina
Ngày 4/12: Ghi nhận 82 ca mắc Covid-19, trong đó 65 ca là NLĐ Công ty New One Vina
Ngày 4/12: Ghi nhận 82 ca mắc Covid-19, trong đó 65 ca là NLĐ Công ty New One Vina
Ngày 4/12: Ghi nhận 82 ca mắc Covid-19, trong đó 65 ca là NLĐ Công ty New One Vina
Ngày 4/12: Ghi nhận 82 ca mắc Covid-19, trong đó 65 ca là NLĐ Công ty New One Vina
Ngày 4/12: Ghi nhận 82 ca mắc Covid-19, trong đó 65 ca là NLĐ Công ty New One Vina

www.thainguyentv.vn