1. Các trường hợp F0

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/04/2021 đến nay: 1.559 ca, trong đó:

- 1.543 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (278 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.194 trường hợp F1 thành F0, 71 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 29 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh (tăng 13 trường hợp du học sinh Lào, cách ly tại trường CĐCNThái Nguyên).

* Số F0 hiện đang cách ly: 507 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 223 Bệnh viện COVID số 2: 192; Bệnh viện COVID số 3: 92).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 160 trường hợp (TP Thái Nguyên: 71; Sông Công: 01; Đại Từ: 01; Đồng Hỷ: 13; Phú Lương: 49; Phú Bình: 22; Võ Nhai: 03). Lũy tích: 12.656 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 640 trường hợp (TP Thái Nguyên: 271; Sông Công: 135; Đồng Hỷ: 61; Võ Nhai: 64; Định Hóa: 01; Phú Lưong: 47; Phú Bình: 05; Đại Từ: 41; Bệnh viện COVID số 1: 05; Bệnh viện COVID số 3: 10).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 153 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.228 trường hợp (Phổ Yên: 978; Phú Bình: 187; Đại Từ: 224; Đồng Hỷ: 53; TP Thái Nguyên: 413; Định Hóa: 104; Võ Nhai: 86; Phú Lương: 183).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 300 trường hợp. Lũy tích F2: 60.269 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly: 5.814 trường hợp.

Ngày 26/12, thêm 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 26/12, thêm 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 26/12, thêm 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 26/12, thêm 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2