1. Các trường hợp F0

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/04/2021 đến nay: 1.519 ca, trong đó:

- 1.503 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (239 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.194 trường hợp F1 thành F0, 70 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 16 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh (thêm 06 ca tại Tiường CĐCN Thái Nguyên).

* Số F0 hiện đang cách ly: 523 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 214 Bệnh viện COVID số 2: 192; Bệnh viện COVID số 3: 117).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 273 trường hợp (Phổ Yên: 156 TP Thái Nguyên: 65; Sông Công: 05; Đại Từ: 06; Đồng Hỷ: 19; Phú Bình: 22). Lũy tích: 12.496 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập hung: 715 trường hợp (TP Thái Nguyên: 293;Sông Công: 147; Đồng Hỷ: 60; Võ Nhai: 90; Định Hóa: 01; Phú Lương: 46; Phú Bình: 05; Đại Từ: 60; Bệnh viện COVID số 1:03; Bệnh viện COVID số 3:10).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 153 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.182 trường hợp (Phổ Yên: 978; Phú Bình: 173; Đại Từ: 289; Đồng Hỷ: 45; TP Thái Nguyên: 375; Định Hóa: 104; Võ Nhai: 83; Phú Lương:135).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 1.023 trường hợp. Lũy tích F2: 59.969 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly: 6.004 trường hợp.

Ngày 25/12: ghi nhận 70 ca mắc mới COVID-19
Ngày 25/12: ghi nhận 70 ca mắc mới COVID-19
Ngày 25/12: ghi nhận 70 ca mắc mới COVID-19
Ngày 25/12: ghi nhận 70 ca mắc mới COVID-19
Ngày 25/12: ghi nhận 70 ca mắc mới COVID-19
Ngày 25/12: ghi nhận 70 ca mắc mới COVID-19