Ca tử vong sinh năm 1985, địa chỉ: xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dịch tễ: cộng đồng (lái xe, không rõ nguồn lây). Ngày 12/01/2022, có biểu hiện ho, sốt đến khám và xét nghiệm tại bệnh viện A và có kết quả xét nghiệm dưong tính SARS-CoV-2 vào lúc 12h50 ngày 13/01/2022, được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ưong Thái Nguyên lúc 17h33 phút cùng ngày, chẩn đoán: COVID-19 mức độ nặng, viêm phổi, tử vong lúc 17h30 phút ngày 23/01/2022, (chẩn đoán khi tử vong: Ngừng tuần hoàn - sốc nhiễm khuẩn - viêm phổi ARDS - viêm co tim cấp - COVID-19).

Các trường hợp F0

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2022 đến nay: 4.679 ca

- 4.677 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (1.090 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 3.476 trường hợp F1 thành F0, 101 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh, 10 trường hợp đang điều tra).

- 02 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh

* Số F0 hiện đang điều trị : 1.058 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 324; Bệnh viện COVID số 2: 321; Bệnh viện COVID số 3: 387; Bệnh viện Trung Ương: 26).

* F0 điều trị tại nhà mới trong ngày báo cáo: 264 trường hợp (TP Thái Nguyên: 49; Phổ Yên: 135; Sông Công: 25; Đồng Hỷ: 01; Võ Nhai: 02; Định Hóa: 06; Phú Lương: 15; Đại Từ: 31). Lũy tích từ ngày 10/01/2022: 2.481 trường hợp.

* Số F0 hiện đang điều trị tại nhà: 1.968 trường hợp (TP Thái Nguyên: 218; Phổ Yên: 539; Sông Công: 246; Đồng Hỷ: 26; Võ Nhai: 09; Định Hóa: 34; Phú Lươmg: 80; Phú Bình: 704; Đại Từ: 113).

* Số F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh: 154 trường hợp ( TP Thái Nguyên: 38; Phổ Yên: 42; Sông Công: 32; Đồng Hỷ: 03; Phú Lưong: 06; Phú Bình: 03; Đại Từ: 30). Tích lũy từ ngày 23/01/2022: 335 trường hợp.

Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 716 trường hợp (TP Thái Nguyên: 121; Phổ Yên: 165; Đồng Hỷ: 06; Võ Nhai: 70; Định Hóa: 31; Phú Lương: 22; Phú Bình: 126; Đại Từ: 175). Lũy tích từ 01/01/2022: 15.108 trường hợp.

Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 24/1, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca cộng đồng trong số 288 ca nhiễm mới COVID-19