1. Các trường hợp F0

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/04/2021 đến nay: 1.351 ca, trong đó:

- 1.341 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (146 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.126 trường hợp F1 thành F0, 69 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 10 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh (thêm 01 ca tại KS Thái Dương, Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên).

* Số F0 hiện đang cách ly: 582 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 241 Bệnh viện COVID số 2: 159; Bệnh viện COVID số 3: 182).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 129 trường hợp (TP Thái Nguyên: 52; Võ Nhai: 07; Sông Công: 07; Phú Lương: 26; Đại Từ: 37). Lũy tích: 11.506 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 798 trường hợp (TP Thái Nguyên: 314; Phổ Yên: 03; Sông Công: 150; Đồng Hỷ: 84; Võ Nhai: 114; Định Hóa: 01; Phú Lương: 14; Phú Bình: 22; Đại Từ: 93; Bệnh viện COVID số 1: 03).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 72 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 1.633 trường hợp (Phổ Yên: 760; Phú Bình: 205; Đại Từ: 184; Đồng Hỷ: 05; TP Thái Nguyên: 352; Định Hóa: 28; Võ Nhai: 81; Phú Lương: 18).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 399 trường hợp. Lũy tích F2: 55.223 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly 4.485 trường hợp.

Ngày 22/12, Thái Nguyên ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 22/12, Thái Nguyên ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 22/12, Thái Nguyên ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2