Ngày 2/12, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 (cập nhật đến 15h)
Ngày 2/12, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 (cập nhật đến 15h)
Ngày 2/12, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 (cập nhật đến 15h)
Ngày 2/12, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 (cập nhật đến 15h)
Ngày 2/12, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 (cập nhật đến 15h)
Ngày 2/12, Thái Nguyên ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 (cập nhật đến 15h)