1. Các trường hợp F0

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/04/2021 đến nay: 1.300 ca, trong đó:

- 1.290 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (126 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.096 trường hợp F1 thành F0, 68 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 10 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh (thêm 01 ca tại KS Thái Dương, Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên).

- Số F0 hiện đang cách ly: 644 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 198; Bệnh viện COVID số 2: 162; Bệnh viện CO VID số 3: 284).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 92 trường hợp (TP Thái Nguyên: 56; Phổ Yên: 22; Võ Nhai: 05; Bệnh viện COVID số 1: 09). Lũy tích: 11.270 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung 947 trường hợp (TP Thái Nguyên: 372; Phổ Yên: 07; Sông Công: 216; Đồng Hỷ: 106; Võ Nhai: 113; Định Hóa: 02; Phú Lương: 32; Phú Bình: 29; Đại Từ: 58; Bệnh viện COVID số 1: 12).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 73 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 1.333 trường hợp (Phổ Yên: 569; Phú Bình: 208; Đại Từ: 95; Đồng Hỷ: 03; TP Thái Nguyên: 267; Định Hóa: 110; Võ Nhai: 81).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 143 trường hợp. Lũy tích F2: 54.689 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly: 4.413 trường hợp.

Ngày 20/12, số ca mắc mới COVID-19 thấp nhất kể từ đầu tháng 12