1. Các trường hợp F0

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từngày 27/04/2021 đến nay: 1.159 ca, trong đó:

- 1.249 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (111 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.070 trường hợp F1 thành F0, 68 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 10 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh (thêm 01 ca tại KS Thái Dương, Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên).

* Số F0 hiện đang cách ly: 739 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 214; Bệnh viện COVID số 2: 157; Bệnh viện COVID số 3: 368).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 111 trường hợp (TP Thái Nguyên: 52; Sông Công: 01; Võ Nhai: 37; Đồng Hỷ: 21). Lũy tích: 11.091 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung 1.267 trường hợp (TP Thái Nguyên: 480; Phổ Yên:181; Sông Công: 270; Đồng Hỷ: 115; Võ Nhai: 84; Định Hóa: 01; Phú Lương: 34; Phú Bình: 37; Đại Từ: 61; Bệnh viện COVID số 1: 03; Bệnh viện COVID số 3: 01).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 70 trường hợp (tăng 15).

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 1.462 trường hợp (Phổ Yên: 466; Phú Bình: 198; Đại Từ: 124; Đồng Hỷ: 09; TP Thái Nguyên: 185; Định Hóa: 546; Võ Nhai: 82).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 267 trường hợp. Lũy tích F2: 54.282 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly: 5.269 trường hợp.

Ngày 18/12, Thái Nguyên ghi nhận 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 18/12, Thái Nguyên ghi nhận 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 18/12, Thái Nguyên ghi nhận 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2