1. Các trường hợp F0

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2022 đến nay: 1.552 ca

- 1.551 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (628 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 830 trường hợp F1 thành F0, 38 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh, 55 trường hợp đang điều tra).

- 01 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh

* Số F0 hiện đang điều trị: 1.224 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 262 Bệnh viện COVID số 2: 403; Bệnh viện COVID số 3: 559)

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 549 trường hợp (TP Thái Nguyên: 88; Phổ Yên: 214; Sông Công: 41; Đồng Hỷ: 13; Võ Nhai: 12; Phú Lưong: 18; Phú Bình: 28; Đại Từ: 135). Lũy tích từ 01/01/2022: 5.699 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 503 trường hợp (TP Thái Nguyên: 214; Sông Công: 64; Đồng Hỷ: 39; Võ Nhai: 129; Đại Từ: 33; Định Hóa: 01; Phú Lương: 06; Bệnh viện COVID số 1: 10; Bệnh viện COVID số 3: 06).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samung Electronic VN-TN: 6 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 4.929 trường hợp (Phổ Yên: 1.940; Phú Bình: 381; Đại Từ: 1.006; Đồng Hỷ: 369; TP Thái Nguyên: 477; Định Hóa: 133; Võ Nhai: 285; Phú Lương: 338).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 364 trường họp. Lũy tích F2 từ 01/01/2022: 5.480 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi: 4.678 trường hợp.

Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, 198 ca mắc mới COVID-19 tại Thái Nguyên