Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2021, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp đã thực hiện tốt việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 3.740 tỷ đổng, tăng trên 137 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 3,8%; doanh số cho vay đạt gần 1.700 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 3.700 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị xã hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH quản lý trên 2.800 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 3.720 tỷ đồng…

Năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp tiếp tục công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục chuyển tải nguồn vốn đến 100% đối tượng là hộ nghèo, đối tượng chính sách khác khi có nhu cầu; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, tín dụng ưu đãi đến với Nhân dân; chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn, hộ vay vốn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình tín dụng./.