Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) gồm 14 điều luật và bãi bỏ 2 điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Tại phiên làm việc, một số nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến như: tính phù hợp, thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành, việc ban hành các nghị định hướng dẫn sau khi ban hành luật. Việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đối với dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với dự thảo Luật; tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung một số điều khoản trong dự thảo Luật… Việc xem xét, thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện chính sách, tác động đến cuộc sống của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời điểm đất nước đang đẩy nhanh tiến trình hội nhập./.