Ngày 21/9, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự sinh hoạt tại Chi bộ xóm Phẩm 1, xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của toàn bộ 25 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Cũng như các kỳ sinh hoạt thường kỳ, hôm nay các đảng viên cũng nhìn nhận đánh giá những nội dung, nhiệm vụ rất cụ thể, thiết thực với cuộc sống. Theo đó, trong tháng 9, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi sinh hoạt các đảng viên chi bộ đã cùng nhau thảo luận và thống nhất chủ trương xây dựng nhà văn hóa xóm và nâng cấp sửa chữa tuyến đường tỉnh 261D đi qua địa phận xóm với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước…

Nét mới trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ xóm Phẩm 1, xã Dương Thành, huyện Phú Bình

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ được tổ chức đúng hướng dẫn của cấp trên về nội dung, hình thức sinh hoạt, tạo không khí cởi mở, dân chủ trong sinh hoạt đảng,... Đồng chí đề nghị Chi bộ tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng tới đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, bên cạnh đó cần để ra Nghị quyết lãnh đạo sát đúng với thực tiễn của địa phương…

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của Chi bộ xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Cùng với việc triển khai nhiều nội dung quan trọng, buổi sinh hoạt còn có các đồng chí là cấp ủy cấp trên từ tỉnh, huyện, xã đến sinh hoạt trực tiếp với Chi bộ. Sau các nội dung thường lệ như quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản mới, Chi bộ đã dành thời gian để thảo luận, đề ra phương hướng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nội dung quy hoạch xây dựng mới Khu dân cư số 3.

Ông Lương Văn Bính Bí thư chi bộ Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai chia sẻ: "Đây là hội nghị đầu tiên sau đại hội và cũng quan trọng nhất, thông báo quy hoạch khu dân cư số 3 cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân biết, thống nhất sự lãnh đạo trong cấp ủy nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án".

Nét mới trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Các đảng viên của Chi bộ xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai trao đổi với các đồng chí là cấp ủy cấp trên từ tỉnh, huyện, xã đến dự buổi sinh hoạt
Nét mới trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Dự án Khu dân cư số 3 hoàn thành giúp xã Cúc Đường bước sang một giai đoạn phát triển mới

Là một chi bộ lớn với 59 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên là lãnh đạo, công chức xã, cán bộ hưu trí tham gia sinh hoạt. Đây là ưu thế lớn để Chi bộ Tân Sơn phát huy được trí tuệ tập thể trong thảo luận, hiến kế, đề ra chủ trương lãnh đạo phù hợp, hiệu quả nhất. Dự án dân cư số 3 khi được triển khai, xác định khâu khó nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy vấn đề đặt ra là phải phát huy cho được tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Ông Lương Văn Vịnh, Trưởng xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai cho biết: "Trách nhiệm của người đảng viên trong chi bộ trước hết là phải tuyên truyền và ủng hộ cho dự án này".

Ông Lương Xuân Tiếp, Đảng viên chi bộ Tân Sơn, Cúc Đường, huyện Võ Nhai: "Chi ủy đã thống nhất, trước tiên cán bộ, đảng viên mà có đất liên quan đến dự án là phải gương mẫu thực hiện".

Ông Hoàng Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai cho biết: "Quyết tâm trong nhiệm kỳ này là xây dựng điểm dân cư số 3, chúng tôi rất mong muốn được nhân dân hưởng ứng".

Dự án Khu dân cư số 3 sẽ làm cho xã Cúc Đường bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bằng sự thống nhất, trên dưới đồng lòng nhất định chủ trương lớn này sẽ sớm thành hiện thực mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho người dân nơi đây./.