Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến nay đạt gần 96%

Những năm qua, từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác; các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Nhờ vậy, người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh hàng năm đều tăng, kết quả này đã góp phần vào tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến nay đạt gần 96%, với số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh trong phạm vi điều tra trên địa bàn tỉnh là trên 198.000 hộ.

Ông Chu Văn Lục, Xóm Cổ Lũng, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương cho biết: "Hiện gia đình tôi đang được sử dụng nước sạch đảm bảo vệ sinh an toàn từ đó sức khỏe cũng được đảm bảo hơn."

Mặc dù tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của tỉnh Thái Nguyên đạt tương đối cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vùng khó khăn, chưa tiếp cận được nguồn nước sạch. Nguyên nhân là do nguồn lực đầu tư có hạn, ý thức, tập quán sinh hoạt của người dân, vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường...

Ông Đinh Văn Minh, xóm Đồng Cà, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ cho biết: "Hiện khu vực này nguồn nước bị nhiễm asen, gia đình tôi rất mong muốn đươc sử dụng nước sạch để cuộc sống cũng như sức khỏe được tốt hơn."

Với mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Thái Nguyên sẽ đạt được 98% số người dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỉnh Thái Nguyên có những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, tập trung các nguồn lực để người dân ở những vùng nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở NN và PTNT Thái Nguyên cho biết: "Để đạt được mục tiêu đề ra thì yêu cầu về nguồn lực đầu tư là rất lớn, theo tính toán sơ bộ của cơ quan chuyên môn thì kinh phí dự trù khoảng trên 2.000 tỷ đồng. Và hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh về việc xã hội hóa đầu tư."

Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
Người dân cần nâng cao thay đổi hành vi sử dụng nước sạch để nâng cao sức khỏe

Bên cạnh những giải pháp mang tính lâu dài và bền vững thì mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh./.