Nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2
Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2022

Các giảng viên tham gia thi ở 3 nội dung: thi giáo án, thi viết và giảng bài trên lớp. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; đồng thời công nhận, tôn vinh giảng viên giỏi; tạo động lực cho giảng viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới của Nhà trường.

Hoạt động này cũng là một trong những nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024 và đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030 theo lộ trình đã đề ra./.