Nâng cao nghiệp vụ đăng ký, quản lý xe

Đây là đợt tập huấn thứ 2 về công tác này. Trước đó, trong đợt 1, Công an tỉnh đã triển khai phân cấp đăng ký xe tới Công an cấp huyện và 26 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đợt 2, sẽ tiếp tục mở rộng triển khai tới 62 công an xã, phường, thị trấn và dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2022.