Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu đã được tập huấn các chuyên đề cụ thể như: Luật đất đai và những vi phạm thường gặp trong lĩnh vực quản lý đất đai; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên; kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Qua tập huấn nhằm tiếp tục củng cố kiến thức, kỹ năng, cập nhật văn bản mới, giúp cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ, nắm vững, triển khai thực hiện tốt hơn công tác này, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.