Nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.

Trong thời gian 2 ngày, 75 học viên tham gia tập huấn được học tập nghiên cứu 06 chuyên đề về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu và kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại chi, đảng bộ cơ sở.

Từ sau Đại hội Đảng bộ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đến nay, đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng thứ 3 được tổ chức. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các đề án xây dựng đảng với điểm nhấn là: Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo trong doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.