Tăng cường công tác quản lý, điều trị và nâng cao năng lực hồi sức tích cực trọng phòng, chống COVID-19 - đã psts 2.8
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhật về tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên thế giới và trong nước; các giải pháp nâng cao năng lực hồi sức tích cực trong phòng, chống COVID-19; việc thiết lập Bệnh viện điều trị COVID-19 cho người bệnh nặng, nguy kịch; hướng dẫn công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường sản xuất cung ứng và đầu tư, cải tạo mở rộng hệ thống ôxy y tế đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh…

Hội nghị giúp cho cán bộ y tế, cơ sở y tế ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện nắm bắt được những kiến thức quản lý, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch và công tác mua sắm, quản lý trang thiết bị, vật tư tiêu hao trong công tác phòng, chống dịch…/.