Hội thảo về nghiên cứu khoa học của sinh viên
Hội thảo về nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng tiếng Anh.

Tại hội thảo, các giảng viên và sinh viên đã thảo luận nội dung liên quan đến nghiên cứu về cơ khí và kỹ thuật điện như: Thiết kế mới của máy CNC đa chức năng, Công nghệ truyền thông Zigbee cho mạng cảm biến không dây. Ngoài ra, những khó khăn về kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm nhất chuyên ngành tiếng Anh tại khoa Quốc tế, khó khăn và giải pháp để nâng cao khả năng dịch thuật cho sinh viên; chiến lược cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên năm nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cũng đã được thảo luận tại hội thảo. Hội thảo được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh là một bước tiến rất quan trọng nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ của sinh viên trong quá trình đào tạo và nghiên cứu./.