THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI
Toàn cảnh Tọa đàm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, để thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng, trên cơ sở bám sát thực tiễn, yêu cầu đặt ra và xu hướng phát triển của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 26/3/2021 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 02 về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025”. Đây là những cơ sở quan trọng để MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh; thực sự là chính quyền của dân do dân và vì dân. Đến nay, sau 07 năm tổ chức thực hiện, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Trong xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện hằng năm đã phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội với chính quyền cùng cấp trước khi báo cáo cấp uỷ và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Vì vậy, kết quả giám sát, phản biện xã hội được cấp ủy, chính quyền, đối tượng giám sát, cơ quan chủ trì được giao xây dựng dự thảo văn bản và nhân dân được đánh giá ngày càng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận mang tính thực tiễn và thời sự như vai trò của báo chí trong giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị tại cơ sở - thực trạng và giải pháp, những kinh nghiệm; giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phản biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Thái Nguyên, phát huy vai trò của hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tổ tư vấn của MTTQ các cấp

Trước đó, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ các tỉnh Trung du miền Núi phía Bắc đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. trao tặng Công trình, Tuyến đường thắp sáng làng quê, và các điểm lắp đặt Camera giám sát hỗ trợ hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn xã Điềm Mặc với tổng giá trị 100 triệu đồng; Dâng hương tại Khu Di tích lịch sử địa điểm cơ quan Tổng bộ Việt Minh và nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt tại xã Điềm Mặc.