Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và cộng tác viên dư luận
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt và trao đổi, thảo luận các chuyên đề về: những nội dung cơ bản của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội; kỹ năng, nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên và của cộng tác viên dư luận xã hội.

Buổi tập huấn là dịp để các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nâng cao hiểu biết và khả năng xử lý tình huống trong công tác. Trong thời gian tới, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung kiến thức đã được truyền đạt nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.