UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp về nâng cao Chỉ số PCI
Toàn cảnh hội nghị

Từ đầu năm đến nay, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh, 10 chỉ số thành phần PCI đều đạt kết quả cao, góp phần tích cực trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ban, ngành trong việc tăng cường cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đồng thời, đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh như: mỗi năm tổng kết, đánh giá một lần, mỗi quý sơ kết một lần; đề xuất được ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các địa phương...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với những đề xuất của các Hiệp hội doanh nghiệp, giao các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành kế hoạch và triển khai chỉ số PCI cấp huyện. Đối với cam kết bồi thường giải phóng mặt bằng với doanh nhiệp, UBND tỉnh ủy quyền cho cấp huyện, thành phố, thị xã, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành và ký cam kết trong tháng 11. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên lắng nghe để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp./.