Dự án được triển khai tại 88 trường mầm non và 99 trường tiểu học của 4 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh gồm: Võ Nhai, Phú Bình, Đồng Hỷ và thị xã Phổ Yên. Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp mầm non và tiểu học; thúc đẩy việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực, chú trọng giai đoạn chuyển tiếp của học sinh từ mầm non lên tiểu học, dự án kết nối hợp tác với trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong công tác bồi dưỡng giáo viên; tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng và nhận thức của cộng đồng.

Đánh giá tại hội nghị tổng kết cho thấy, sau 3 năm thực hiện dự án, kết quả nổi bật nhất chính là sự thay đổi trong chuyên môn giữa các nhà trường; kỹ năng của cán bộ quản lý và giáo viên đã được cải thiện; sự phối kết hợp giữa trường mầm non và tiểu học được thực hiện chặt chẽ. Bên cạnh đó, cảnh quan môi trường và điều kiện giáo dục trẻ tại các nhà trường được cải thiện rõ rệt. Đây sẽ là kinh nghiệm, cách làm hay có thể áp dụng triển khai và nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh.