Xin chờ trong giây lát...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

28/11/2020 21:22
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.