Nâng cao chất lượng đào tạo từ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên
Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới

Ngành GD&ĐT huyện Phú Bình hiện có gần 1.500 cán bộ, giáo viên. Trong đó trên 1.350 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, còn lại chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuẩn về chất lượng sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả giáo dục, các đơn vị, trường học đã tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thầy giáo Dương Xuân Toán, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, Phú Bình cho biết: "Nhà trường đã tuyên truyền, vận động tham gia đóng góp ý kiến cho các thầy cô giáo để nâng chuẩn, nâng cao trình độ cho bản thân trước, sau đó nâng cao chất lượng dạy và học".

Nâng cao chất lượng đào tạo từ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên

Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó nhiều nhất là cấp tiểu học với trên 1.300 người, tiếp đến là bậc học mầm non và THCS. Trong số này, toàn tỉnh hiện đang có gần 1.500 cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn đang tiếp tục được đào tạo nâng cao trình độ.

Cùng với việc tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ thì vấn đề khắc phục những khó khăn do thiếu giáo viên được coi là những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Lượng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phổ Yên cho biết: "Ngành giáo dục đã tham mưu điều động giáo viên ở các trường thiếu ít đến các trường thiếu nhiều, sử dụng giáo viên dạy liên trường, theo đó giáo viên THCS có chuyên môn tin học, ngoại ngữ điều xuống dạy các trường tiểu học và các trường trên cùng địa bàn".

Nhằm đảm bảo đến năm 2025, 100%giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định. Do vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao để chất lượng đào tạo trong thời gian tới./.