Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Đảng bộ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đáp ứng được yêu cầu. Trong năm, đã tiếp nhận trên 8.000 văn bản đến; làm thủ tục phát hành 1.800 lượt văn bản đi. Năm 2022, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh phấn đấu lãnh đạo, điều hành, tham mưu kịp thời, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng Đảng bộ Văn phòng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hoá…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù sự xáo trộn trong hoạt động do hợp nhất 2 văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, song với sự cố gắng, đoàn kết của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng bộ đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các đồng chí đề nghị Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu; nâng tầm đối ngoại với các cơ quan Trung ương để khẳng định vị thế, vai trò, cũng như hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.