Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Mỏ Chè tập trung giải quyết theo quy trình điện tử liên thông

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Mỏ Chè - thành phố Sông Công, các thủ tục hành chính được tập trung giải quyết theo quy trình điện tử liên thông. Các thủ tục hành chính và thu lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch; các cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phường cũng thường xuyên có mặt tại đây để kịp thời giải quyết các thủ tục đúng thời gian quy định, từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Chị Nguyễn Thị Chuyên, Tổ dân phố 10, phường Mỏ Chè nhận xét: “Tôi thấy cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa niềm mở, hướng dẫn chúng tôi giải quyết các thủ tục hành chính rất chuyên nghiệp”.

Trước đây, Mỏ Chè là một trong những địa phương còn tồn tại nhiều nhà chung cư cũ đã xuống cấp. Sau gần 40 năm sử dụng, các khu nhà này đã không còn an toàn cho các hộ dân sinh sống nơi đây. Với chủ trương di dời các hộ dân đến nơi ở mới, an toàn hơn, bên cạnh các chính sách hỗ trợ theo quy định, cấp ủy, chính quyền thành phố Sông Công và phường Mỏ Chè đã cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng thêm sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, trên 400 hộ dân ở 9 khu chung cư 4 tầng đã di chuyển đến nơi ở mới. Ông Đặng Trung Nguyên, TDP An Châu 1, phường Mỏ Chè vui vẻ nói: “Ở trong kia nhà đi mượn, không thoải mái. Ra đây rộng hơn, thoải mái hơn, lại là nhà của mình…nên bà con phấn khởi lắm”

Ghi sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các phong trào thi đua yêu nước ở phường Mỏ Chè đã được đổi mới sáng tạo trong cách thực hiện nhằm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội của địa phương.

Ông Thiệu Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công khẳng định sự thống nhất từ chủ trương đến cách làm: “Có sự thống nhất cao từ tập thể ban thường vụ, tập thể ban chấp hành và sự vào cuộc một cách sát sao, quyết liệt đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Và giao nhiệm vụ đến từng đồng chí cán bộ đảng viên. Đảng viên thực hiện trước, đi đầu, người dân thực hiện sau”.

Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của đảng ủy, chính quyền phường Mỏ Chè trong thực hiện các phong trào thi đua. Sau đây, mô hình thi đua này sẽ tiếp tục được thành phố Sông Công tiếp tục nhân rộng trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển”.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Phường Mỏ Chè hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua là nền tảng để Mỏ Chè tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, phường Mỏ Chè cũng quyết tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.