Xin chờ trong giây lát...

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

28/09/2020 10:14
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công đã được Đảng bộ, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả với sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thông qua những mô hình hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.