Nắm tình hình nhân dân, công tác dân vận phục vụ cho công tác bầu cử
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Phú Lương.

Thời gian qua, huyện Phú Lương tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn về công tác bầu cử. Đến nay, huyện đã hoàn thành đề án dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị huyện Phú Lương cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của tỉnh và cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, giải quyết đơn thư, khiếu nại ngay tại cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với Đồng Hỷ, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và luật định. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết các kiến nghị, đề nghị của nhân dân tiếp tục được chú trọng, đạt hiệu quả cao, không có “điểm nóng” phát sinh trên địa bàn.

Ghi nhận các ý kiến tại hội nghị, đoàn công tác đề nghị các địa phương cần tăng cường nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, chủ động đấu tranh, ngăn chặn trước những thông tin sai sự thật, lôi kéo của các phần tử xấu nhằm gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm./.