Nắm bắt các chỉ số tài chính hoạch định doanh nghiệp thời kỳ hậu COVID-19 - đã psts 14.10
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế đã cung cấp, chia sẻ những thông tin về nắm bắt các chỉ số tài chính duy trì hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trong thời kỳ hậu COVID-19. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, đánh giá tình hình tài chính là công việc quan trọng và cần thiết để các chủ doanh nghiệp tìm ra các giải pháp, phương hướng duy trì, phát triển để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Hội thảo cũng cung cấp những nền tảng số dành cho 1.000 doanh nghiệp của Thái Nguyên được tiếp cận phầm mềm sử dụng dịch vụ kế toán, thuế miễn phí trong một năm trị giá 2,4 tỷ đồng. Thông qua hội thảo đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tận dụng quá trình chuyển đổi số tạo sự phát triển đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới./.