Môi trường số là kênh cung cấp dịch vụ công chủ yếu cho người dân
Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hàng loạt các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường số.

Chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet đã có thể thực hiện các thủ tục mà không cần đến cơ quan hành chính. Tiện lợi là vậy, thế nhưng để người dân biết và thành thạo sử dụng các dịch vụ trên môi trường số cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ông Vũ Thái Nhạn, thị trấn Đu, huyện Phú Lương chia sẻ: "Tôi đã nghe qua, nhưng chưa thấy họ phổ biến, chưa biết thủ tục làm trực tuyến như thế nào"

Năm 2021, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Thái Nguyên mới chỉ đạt 29%. Trong số nhiều giải pháp cải thiện kết quả này, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập hơn 2.000 tổ công nghệ số cộng đồng, bao phủ 100% các xã, phường, thị trấn để hỗ trợ người dân bước vào môi trường số.

Để đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến lên 55%, UBND tỉnh cũng đã giao chỉ tiêu cho từng sở, ngành, địa phương. Đến hết quý II, theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 toàn tỉnh đạt trên 59%. Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đạt trên 99%; huyện Võ Nhai đạt trên 85%.

Bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai thông tin: "Vai trò của cán bộ rất quan trọng, từng thủ trưởng đơn vị, từng phòng, ban, từng cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã gần như cầm tay chỉ việc để người dân tiếp cận, cũng như là 1 lần tuyên truyền đối với người dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến".

Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho hay: "Thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc; chúng tôi yêu cầu các địa phương niêm yết công khai tất cả các mã QR-code để tạo điều kiện nộp các khoản phí, lệ phí".

Môi trường số là kênh cung cấp dịch vụ công chủ yếu cho người dân
Hiện nay, Thái Nguyên đã cung cấp trên 1.000 thủ tục hành chính mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, Thái Nguyên đã cung cấp trên 1.000 thủ tục hành chính mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, về cơ bản hạ tầng sẵn sàng đáp ứng. Mới đây, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã chính thức thông qua nghị quyết quy định về việc giảm 50% phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên toàn tỉnh. Đây được coi là chính sách khuyến khích, động viên người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Tính đến nay, mới có 5/63 tỉnh, thành phố ban hành chính sách tương tự, Thái Nguyên là tỉnh thứ 6. Đây cũng là 1 trong những giải pháp được Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các tỉnh, thành phố nên quan tâm đến các giải pháp tài chính, giảm chi phí khi người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến".

Dịch vụ công trực tuyến được xem là giải pháp then chốt trong lĩnh vực cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Thái Nguyên đang từng bước hướng tới xây dựng môi trường số là kênh cung cấp dịch vụ công chủ yếu cho người dân./.