Mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa chất lượng cao
Các hộ nông dân xã Minh Đức tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

Được hỗ trợ 40% giá giống, vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, hơn 230 hộ nông dân xã Minh Đức đã tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Kết quả thực tế sau 2 vụ trồng giống lúa chất lượng cao VNR20 cho thấy, không xuất hiện sâu bệnh hại lúa, đặc biệt khả năng chống đổ tốt, năng suất trung bình đạt 230-250kg/sào, chất lượng gạo dẻo, ngon.

Ông Chu Đức Minh, xóm 12, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, chia sẻ: “Về mặt giống, phân bón, thuốc sâu, thực ra mà nói, các anh chỉ đạo đối với chúng tôi thực hiện rất là tốt, đảm bảo đúng qui trình kỹ thuật. Về mặt nước cũng đảm bảo. Cho đến lúc này, sản lượng rất là tốt”.

Mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa chất lượng cao
Sản phẩm được đảm bảo đầu ra ổn định.

Bên cạnh đó, người dân tham gia mô hình còn được Chi nhánh Vật tư nông nghiệp thị xã Phổ Yên hỗ trợ thu mua sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 7-8%. Sau khi trừ chi phí đầu vào, người dân thu nhập trên 25 triệu đồng/ha.

Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp thị xã Phổ Yên, cho biết: “Qua mô hình này tạo ra được sản phẩm hàng hóa lúa gạo của Phổ Yên. Qua thực tế trong thời gian vừa rồi, sản phẩm đã được thị trường đón nhận, người tiêu dùng bước đầu chấp nhận sản phẩm”.

Ông Dương Văn Hiến, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên nhấn mạnh: “Lựa chọn những vùng có điều kiện sản xuất tập trung, người dân có trình độ dân trí cao và định hướng các vùng đó sản xuất hàng hóa. Thứ hai là tiếp tục lựa chọn những giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của địa phương để đưa vào gieo trồng. Thứ ba, khuyến khích và chỉ đạo người dân thực hiện liên kết với các nhà: Nhà khoa học - Nhà kỹ thuật - Nhà doanh nghiệp và Nhà nông, để thực hiện sản xuất liên kết”.

Ngoài những mô hình sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ, tới đây, thị xã phổ Yên sẽ triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi liên kết chuỗi theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực, gia tăng giá trị kinh tế cho người nông dân và lợi ích đối với doanh nghiệp./.