e magazine
[Megastory] Thái Nguyên trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

07/05/2022 23:35

Một miền đất thiêng của sông núi thường mang trong mình những sức mạnh và giá trị tiềm ẩn, để khi lịch sử gọi tên, sẽ đáp lời thực hiện sứ mệnh của mình. Thái Nguyên chính là một miền thiêng như thế - nơi đã được lịch sử lựa chọn như một tất yếu. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, Thái Nguyên trọn nghĩa vẹn tình, xứng là An toàn khu tuyệt mật, nơi ghi dấu những chiến tích vang dội. Từ ATK Thái Nguyên đến Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng là một hành trình vĩ đại.
[Megastory] Thái Nguyên trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
[Megastory] Thái Nguyên trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
[Megastory] Thái Nguyên trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ