Xin chờ trong giây lát...

Lý lịch trích ngang các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh vừa được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII

11/12/2020 01:22
Trong phiên làm việc buổi chiều, ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiến hành thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền.