luc luong canh sat dieu tra so ket 6 thang dau nam 2020
Toàn cảnh Hội nghị.

Qua đánh giá cho thấy, chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản tiếp tục được nâng lên; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2019, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm được tập trung điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 90%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93%. Hoạt động tố tụng, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo chặt chẽ, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai...