Lợi ích thiết thực từ công tác quản lý bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng
Mô hình tổ quản lý và bảo vệ rừng đang phát huy được vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Những cánh rừng tự nhiên phòng hộ khu vực Hồ Phượng Hoàng với trên 300ha đã và đang được tổ bảo vệ rừng xã Cù vân, huyện Đại Từ quản lý và theo dõi, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Từ khi chuyển đổi sang quản lý rừng theo cộng đồng dân cư, nhận thức của người dân đã có những thay đổi rõ rệt trong công tác bảo vệ rừng. Các hoạt động xã hội của địa phương từ đó cũng được triển khai thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng Hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân, huyện Đại Từ chia sẻ: “Khi vào rừng thì đã nghiêm cấm không được mang các vật liệu dễ cháy vào rồi. Thứ 2 là chặt củi thì chỉ được lấy củi khô, cành gẫy chứ không được chặt cây tươi. Rừng là của chung toàn dân nên bà con rất ý thức về bảo vệ rừng”.

Ngoài công tác quản lý, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng cũng được quan tâm. Từ đó, người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ, tự nguyện xây dựng quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tập quán sinh sống dựa vào rừng không chỉ được xóa bỏ, người dân còn tham gia cùng cơ quan chức năng tuần tra, bảo vệ rừng nghiêm ngặt.

Ông Vũ Thế Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ thông tin: “Trong thời gian qua, tổ quản lý và bảo vệ rừng ở cơ sở là đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, tổ quản lý bảo vệ rừng tự nhiên của các xã, các xóm đã phát huy được vai trò. Rừng đang được bảo vệ tương đối tốt”.

Có thể thấy, việc quản lý rừng theo quy ước trong cộng đồng tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ không chỉ nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng mà còn bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Đặc biệt, người dân nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng có nguồn thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống gia đình, giảm hẳn tình trạng thiếu thốn những lúc giáp hạt./.