Linh hoạt đổi mới phong trào hoạt động
Phụ nữ huyện Phú Lương với phong trào phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho hội viên. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được cụ thể hoá và diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chị Dương Thị Tịnh, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vô Tranh, huyện Phú Lương thông tin: “Để hiện thực hóa các mục tiêu, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã thực hiện theo phương châm hướng các hoạt động tới chi hội. Thay vì tổ chức hội nghị tại chi hội thì bây giờ chia nhỏ các nhóm đối tượng để tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện làm sao để phù hợp nhất với từng đối tượng”.

Với phong trào Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cán bộ, hội viên, phụ nữ còn đóng góp tiền, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình trên đất, phục vụ làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi của địa phương.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện tiêu chí “3 sạch” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhân rộng trồng được 34km đường hoa tại các chi hội ở cơ sở, khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Chị Hoàng Thị Ánh Tuyết, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Ninh, huyện Phú Lương chia sẻ: “Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Ninh đã tập trung chỉ đạo các chi hội là xây dựng các tuyến đường hoa, con đường xanh và thu gom rác thải tại hộ gia đình, góp phần xây dựng tiêu chí 17 về môi trường”.

Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Hội đã phối hợp với các ngân hàng giải ngân trên 380 tỷ đồng cho hơn 6.500 hội viên vay, tăng 27% so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, đã có trên 1.500 phụ nữ nghèo được giúp đỡ và 362 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được tổ chức Hội giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình. Sau khi được giúp đỡ nhiều chị em đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Lê Văn Qúy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Lương đánh giá: “Chị em phụ nữ đã tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và tham gia tích cực vào phong trào xóa đói giảm nghèo, đã phát huy tốt sự hỗ trợ từ các dự án, từ ngân hàng chính sách, đóng góp rất lớn vào việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”.

Linh hoạt đổi mới phong trào hoạt động
Phụ nữ Phú Lương thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hội cơ sở, tăng cường tập hợp, thu hút hội viên. Đến năm 2021 tỷ lệ thu hút hội viên của Hội đạt 81% tăng 2,76% so với đầu nhiệm kỳ. Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở sau kiện toàn đã có thay đổi về cả số lượng và chất lượng, tuổi đời từng bước được trẻ hóa, đảm bảo tính kế thừa, trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác hội và phong trào phụ nữ. Hiện 100% chức danh Chủ tịch phụ nữ đạt chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy từ huyện đến cơ sở chiếm tỷ lệ gần 30%.

Bà Khuông Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Lương cho biết: “Với 3 nhiệm vụ trọng tâm, thứ nhất, chúng tôi quan tâm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình và hội nhập phát triển. Đặc biệt, quan tâm đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo. Quan tâm xây dựng giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thứ hai, là tham gia xây dựng Đảng và thứ 3 là chăm lo xây dựng quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ”.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và vị trí của người phụ nữ trong xã hội; đồng thời khẳng định rõ nét những đổi mới, phát triển của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ vừa qua. Đây là tiền đề quan trọng để Phụ nữ Phú Lương bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần Đoàn kết – Tận tâm – Sáng tạo – Hiệu quả, tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.