lien ket chuoi mo hinh san xuat rau an toan phuc vu nguoi dan
Mô hình rau an toàn của Công ty CP Chế biến nông sản Thái Nguyên

Được biết, hiện nay, mặc dù diện tích đất gieo trồng rau, củ, quả của thành phố Thái Nguyên có giảm qua các năm nhưng năng suất và sản lượng của các loại rau, củ trên địa bàn vẫn liên tục tăng. Nếu như năm 2010, sản lượng rau các loại đạt trên 15.000 tấn thì năm 2015 đã tăng lên trên 20.000 tấn, năng suất đạt 190 tạ/ha. Tuy nhiên, để cung cấp đủ thực phẩm cho thị trường, thành phố Thái Nguyên đang phải nhập khẩu sản phẩm rau, củ từ các huyện Đại Từ, Phú Bình, Đồng Hỷ.

Để đảm bảo cung cấp thực phẩm rau, củ, quả đảm bảo sản lượng và chất lượng, thành phố Thái Nguyên đang phát triển nhiều mô hình thực phẩm an toàn, hữu cơ cùng với đó liên kết với các đơn vị trồng rau an toàn như của Công ty CP Chế biến nông sản Thái Nguyên, Mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap của Doanh nghiệp Tư nhân Cao Bắc tại xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ...

Được biết, trong năm 2016, thành phố cũng đã triển khai đề án đối với cây rau tại 03 địa phương là: xã Thịnh Đức, xã Đồng Bẩm và phường Tích Lương với diện tích khoảng 80ha. Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên cây hoa được thực hiện tại phường Cam Giá và phường Gia Sàng, với quy mô khoảng 30ha./.